Έρευνα για τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποίησε η εταιρία δημοσκοπήσεων OPINION POLL για την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδας “Κλεισθένης” με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των πολιτών απέναντι στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων.

Έρευνα απόψεων πολιτών σε επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων

Το Μάρτιο του 2017 η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Ελλάδας “Κλεισθένης” σε συνεργασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων OPINION POLL υλοποίησε έρευνα με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των πολιτών απέναντι στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων.