ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόγραμμα για συνέδριο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” | 1-2/11/2019

Συνέδριο για την Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting…