ΣΥΝΕΔΡΙΟ ‘Πράσινη Μετάβαση & Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση’ 24-27 Μαϊου 2023

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting διοργανώνουν το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο: ‘Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση’, στην Ξάνθη, στις 12-15 Μαϊου, 2022.